Amerika menşeili lider restoran ve seyahat şirketi TripAdvisor, yaptığı açıklama ile bundan böyle vahşi hayvanların ve nesli tükenmekte olan hayvanların kullanıldığı gösteri veya sergilerin bilet satışını yapmayacağını belirtti.

 

TripAdvisor basın açıklamasında; “TripAdvisor artık tutsak altında tutulan vahşi ve/veya nesli tükenmekte olan hayvanların sergilendiği, “gösteri” yapmaya zorlandığı sergi, eğlence ve sirk gibi bütün etkinliklere olan bilet satışını durduruyor.” Dedi.

 

TripAdvisor, aldığı bu karar ile 2016 yılında aldığı hayvanların sömürülmesi başlığındaki “fil binme, kaplan tanışması, yunuslarla yüzme” gibi etkinliklere koyduğu bilet satış yasağının üzerine gelişme kaydetmiş oldu.

 

TripAdvisor’ın aldığı bu karar, dünya genelinde artık ülkelerin peşisıra vahşi hayvanların sirklerde kullanımı yasağı ile beraber hayvanların sömürülmesi ve yapılan zulümlerin önüne geçilmesi açısından çok büyük bir adım olarak görülüyor hayvan hakları grup ve örgütleri tarafından.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.