Vegan ve Vejetaryenler Derneği” adıyla bugüne kadar vegan ve vejetaryenleri tek çatı altında toplayan ve yalnızca “veganlık” bilinci oluşturmaya çalışan derneğimiz, geçmişi 10 yılı aşan bir birikimin-emeğin verdiği inanç ve kararlılıkla kendini sürekli geliştirdi. Amacımız, her zaman veganların kendi içine kapanık bir örgüt olarak dayanışmasından ziyade, vegan olmayan bireyler üzerinde farkındalık yaratmak ve bu bilincin mümkün olduğunca geniş kitlelere aktarılması için ortak bir paylaşım ağı kurmak oldu.

Bu doğrultuda yen bir adım daha attık. Amacımız ve ilkelerimiz hiçbir şekilde değişmemek üzere, oluşan gereklilik üzerine derneğimizin adında Nisan 2018’den geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmiş ve yeni ünvanımız “VEGAN DERNEĞİ” olmuştur.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kapımız, vegan bireyler kadar, bu felsefeye kendini yakın hisseden veya yakından tanımak isteyen, hayvan hak ve özgürlükleri alanında duyarlılık gösteren herkese açıktır. Bu konuda atılan her adımın yeterli olmasa bile değerli olduğunu ve teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Paylaşımlarımızın tamamı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca veganlık ekseninde olacaktır.

Tüm takipçilerimize duyururuz.

TVD


İLGİLİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Vegan ve Vejetaryenler Derneği, 04 Mart 2018 tarihli kurulunda alınan kararla, dernek tüzüğündeki aşağıdaki 3 maddede belirtilen şekilde değişiklik yapmıştır:

Madde 1- Derneğin Adı: “Vegan Derneği” dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Gerek görülen illerde şubesi açılacaktır.

Madde 2- Dernek, Türkiye’de veganlık bilincinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek verilmesi, bu yaşam tarzını seçen veganlar ve seçmek isteyen vejetaryenlerin bilinçlendirilmesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi için gerekli tedbirlerin alınması, sıkıntılara çözüm geliştirilmesi, temeli hayvan refahı ve özgürlüğüne dayanan yönüyle; hayvan esaretine son verilmesi, bu süreçte hayvanların maruz kaldığı vahşet, işkence ve kötü muamelelerin ortadan kaldırılması için gerekli her türlü girişimde bulunulması ve kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilerek tür ve sınıf gözetmeksizin tüm canlılara eşit yaşam hakkı tanıma konusunda faaliyetler yürütmek amacıyla amacı ile kurulmuştur.

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek üyeliği için ön koşul Vegan olmak ve ya bu süreçte bulunmaktır. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here