Hayvan hakları savunucuları avcılık düzenlemelerinin iptali için dava açtı

Yürütmenin acilen durdurulması ve avcılığı düzenleyen karar ve talimatların iptali istendi.