Vegan Derneği öğrencilerin sağlıklı beslenme hakkını yok sayan YÖK’e dava açtı

Dava, TVD’nin başvurusuna konu talebin reddine dair işlemin iptali ve talep içeriğine uygun olarak YÖK tarafından ülke genelini kapsayan düzenleyici işlemle tüm hak ihlallerinin giderilmesi istemiyle açıldı.